En Yeni İçerikler

İnandıklarımıza Sahip Çıkmak

İnandıklarımıza sahip çıkmak gerçekten çok önemli. Gerçekten ne kadar inanıyoruz? Bir şeyler istediğimizde, dilediğimizde ya da seçenekler arasında karar vermek zorunda kaldığımız zaman, acaba...

Sosyal Medya Ve Çocuk İlişkisi

Sosyal medya ile ilgili şahsen aklımda çok soru var. Özellikle sosyal medya ve çocuk ilişkisi hakkında. Ve 14-15 yaş altı çocukların elindeki telefonlar ve...

Algılama Düşünce ve Davranış Süreci

Beynin normal çalışabilmesi için en temelde bulunması gereken yapı, algılamanın doğru ve düzenli olmasıdır. Algılama, beynin dışındaki dünyanın reseptörler vasıtasıyla beyne aksettirilmesidir. Beynimizi kapalı bir...

Beynin Ruhsal Bileşenleri 2.Bölüm

BEYNİN RUHSAL BİLEŞENLERİ 2.BÖLÜM DAVRANIŞ Davranış beyin tarafından algılanan bilginin cevabını yansıtan bir görüntüdür. Beynimiz kendisine gelen bilgileri değerlendirmekte, yorumlamakta ve bir cevap oluşturmaktadır. Bu cevap...

Beynin Ruhsal Bileşenleri 1.Bölüm

BEYNİN RUHSAL BİLEŞENLERİ 1.BÖLÜM ALGILAMA Beynin normal çalışabilmesi için en temelde bulunması gereken yapı algılamanın doğru ve düzenli olmasıdır. Algılama, beynin dışındaki dünyanın reseptöreler vasıtası ile...

Egonun Görevleri

EGO  Ego, insan ruhunun gerçeklik yönünü temsil eden bir parçasıdır. Hayatta var olup yaşayabilmenin tek koşulu gerçeklik ilkesini algılayabilmek ve buna uyum gösterebilmektir. Bu aslında çok zor bir olaydır. 5 duyu ile algılanan milyonlarca bilgi girdisinin beyinde bir...

Rüyaların ve Simgelerin Yorumu

RÜYALARIN VE SİMGELERİN YORUMU  Bilinçdışı istek ve arzular, rüya ve hayal yoluyla deşarj yolu bulabilirler. Her şeyden önce rüya fizyolojik bir ihtiyaçtır. Normal bir 8 saatlik uyku periyodunda her birey ortalama her biri 15-20 dakika süren 3 ya da 4 rüya görebilir. Sekiz...

Özgüveni Arttırmanın Yolları Nelerdir?

ÖZGÜVENİ ARTTIRMANIN YOLLARI Hepimizin hayatında zaman zaman yaşadığı bazı zorluklar ve bu zorluklardan kaynaklanan bazı psikolojik sorunlar olabilir. Çoğu zaman kolaylıkla bunların üstesinden gelebilirken, çoğu...

Anksiyete Nedir Ne Değildir?

Anksiyete Nedir? Hemen her insan hayatının belli bir döneminde çeşitli depresyon ya da psikolojik sorunlar geçirebilir. Bunun ruhsal anlamda pek çok sebebi olabileceği gibi, fizyolojik...

İD: Ruhsal Yapının İlk Bileşeni

İNSANIN RUHSAL/PSİKOLOJİK YAPISI Dinamik Açıdan Ruhsal Aygıt Ve Parçaları  Beş yaşını tamamlamış bir çocukta ruhsal kimlik, ruhsal aygıt ve bilinçlilik durumunu denizde yüzen bir buzdağı ve üzerindeki bir buluta benzetebiliriz. Çocuk...