EGO 

Ego, insan ruhunun gerçeklik yönünü temsil eden bir parçasıdır. Hayatta var olup yaşayabilmenin tek koşulu gerçeklik ilkesini algılayabilmek ve buna uyum gösterebilmektir. Bu aslında çok zor bir olaydır. 5 duyu ile algılanan milyonlarca bilgi girdisinin beyinde bir merkez tarafından değerlendirilebilmesi, tanınabilmesi ve kaydedilebilmesi için hem beynin yapısının hem de zihinsel yapının belirli bir gelişmişlik evresine girmesi gerekmektedir. 

Egonun temel fonksiyonunu gerçekleştirmesi korteksin varlığı ile mümkündür. Korteks; insan beyninin en üst kısmında bulunan ve tüm beyni kuşatan çok ince bir tabakadır. Bilgilerin koordine edilmesi, birleştirilmesi, ayrıştırılması, hafızaya kaydedilmesi, akıl yürütme yolu ile bir takım sonuçların çıkarılması korteksin temel fonksiyonlarıdır.  

Egoid‘in üzerinde bir kontrol görevlisidir. İd’in dürtülerinin rasgele bir şekilde uluorta deşarjının gerçeklik ilkesine uymaması nedeni ile bu dürtülerin kontrol mecburiyeti vardır. Bu görevi de ego üstlenir. Dürtülerin aşırı baskısı sonucunda egonun tüm fonksiyonları çöküp devre dışı kalabilir. Bu nedenle ego, İd’i belli bir dereceye kadar memnun etmek ve onun dürtülerine alternatif çıkış yolları bulmak durumundadır. Egonun ilk görevi İd’i hoşnut tutmaktır.  

Egonun ikinci görevi realiteye uyum sağlayıp onu hoşnut etmektir3. görevi ise süper egoyu hoşnut tutmaktır. Süper ego değer yargılarımızın hepsini temsil eden, ideal kimlik olarak benimsediğimiz kimliğimizin bizden istediklerini yerine getirme konundaki fonksiyonudur. İd dürtülerin tatminini isterken, süper ego dürtülerin bastırılmasını talep eder. Realite de bu dürtülerin uygun zemin ve zamanda gerçeklik ilkesine uygun bir şekilde deşarjını talep eder. 

SÜPER EGO 

Süper ego realitenin de ötesinde anne ve babanın çocuktan beklediği davranış kalıplarının, doğru ve yanlışların içselleştirilmesidir. 3 yaşından sonra reel şartlar uygun olsa dahi içe alınmış olan anne-baba tasarımlarının onayına müracaat etmek zorunluluğu hissedilir. Çocuk birtakım dürtülerini tatmin etmeyi arzu etse de içindeki bu süper ego baskısı sebebi ile eylemlerini belirli oranda kontrol eder veya durdurur. Burada önemli olan, değerler sistemini çocuğa aktaran anne babanın bu değerler sistemine vermiş olduğu önem derecesidir.  
Cevap Ver

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × five =